Crematies

Cremeren is een andere vorm van lijkbezorging dan de traditionele begrafenis.

Toch is er in wezen weinig verschil, gezien er wettelijk geen enkele voorrang of discriminatie kan bestaan tussen begraven en cremeren.

Na een crematie kunnen de stoffelijke resten worden uitgestrooid of in een Columbariumnis worden geplaatst op de begraafplaats, begraven worden in een urnenveld of worden uitgestrooid op zee. Sinds enkele jaren kan men ook de asse uitstrooien of begraven op een andere plaats (bvb. in de eigen tuin).

Tevens bestaat de mogelijkheid dat de familie de asse in bewaring kan nemen: hiervoor moet de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en alle kinderen een schriftelijk verzoek indienen voor de crematie. Men kan ook opteren om over een gedeelte van de stoffelijke resten te beschikken; dit kan men in een kleine urne bewaren of laten verwerken in een herdenkingssierraad, hanger of ring.

Herdenkingsdiamant (zie apart hoofdstuk onder rubriek Crematies)